InvenCIS

Andre metoder, der ligner

 
CIS - eller Creative Idea Solution, er en metode bland flere, der har en grundliggende filosofi om at det at få ideer kan sættes i system. Oprindeligt var CIS (Creative Idea Solution) en pendant til CPS (Creative Problem Solving), der har et stærkt fokus på problemet og brainstormning, hvor CIS har stærkt fokus på ideen og playstorming. CPS fra Buffalo State University har stærke lighedstegn og sammenfald til andre metoder som Design Thinking fra Stanford og DD, hvor Design Thinking har en stærke reultat-orientering modsat CPS, der er stærkere fokuseret på løsning ti et problem. Begge dog fokuseret på kort inkubationstid og bearbejdsningstid, fokus på problemet via brainstormning og fokus på det at skabe hurtig koncensus om een løsning. CPS er udtænkt i 50erne, Design Thinking i 60erne, men trods dette har begge med jævne mellemrum opblomstringer igen f.eks som ses af det stærkt markedsførte Duble Diamond fra 2005.
 
Pendanten til CIS er mere fokuseret på innovations som processer, der skal kunne håndteres og beherskes, ikke event-baserede og med dybere rod i teoretisk fundament og erkendelser. Det være sig metoder som D-I-A, Open Innovation, disruptive innovation, men det er også forholdelser til ideudvikling som Lead User innovation, Sharmers U-model, destructive innovation osv., der alle som CIS bare er sværere at gå til, sværere at håndtere og sværere at beherske, hvilket naturligvis afholder mange fra at gå i gang.
 
Men ikke os!