InvenCIS

Nyt kajak koncept

 
Fysisk aktivitet er en vigtig del for det at arbejde med folkesundhed, og det at bevæge sig udendørs bliver mere og mere attraktivt. Det ses bl.a ved cykling, hvor f.eks mountin bikes har fået en utrolig popularitet ligesom løb, kapgang, floorball osv. bliver mere og mere populært, bl.a. fordi det er aktiviteter, der er lette at gå til selvom man ikke er øvet.

I Danmark har vi mere end 8750 kilometer kyst (ved beregning ud fra 1:10.000 kort – tidligere tiders dårligere opløsning gav 7.300 km kyst), hvilket er helt usædvanligt for et så lille land som Danmark, men vores naboer i Skandinavien har betydeligt mere kystlinje. Lige meget hvor du befinder dig i Danmark er der maksimalt 50 km til kysten. I runde tal er der 1420 øer i Danmark hvoraf ca. 400 er navngivne øer med koordinater, og 78 beboede øer, hvor ca. 1/3 har under 100 indbyggere. Derudover er der i Danmark ca. 120.000 søer større end 0,01 hektar (100 m2), hvor hovedparten dog er damme og småsøer, hvoraf 2.762 søer er over 1 hektar, og heraf er 1.032 officielt navngivne søer. Til dette skal lægges vandløb, åer og fjorde.

Aktivitet på vandet er derfor helt oplagt og burde være nærmest det mest naturlige for alle danskere, men faktisk er meget aktivitet (med undtagelse af kano og joller) behæftiget med teknisk vanskelighed, hvor der kræves stor træning og fysisk formåen for at kunne beherske, hvilket bare afholder rigtig mange fra at begi sig ud i denne desciplin.

Det er dette denne opfindelse ændre på: Teknologien gør kajaksejllads let for alle, særdeles effektivt og uhyggeligt spændende uanset din fysiske form og formåen og interesse for aktivitet på vand (afslapning, fiskeri, fotografering, hygge, socialt osv.).

Opfindelsen er en omkalfatring af hvordan en kajak opfattes og hvad man kan bruge en kajak til. Konceptet er patentanmeldt og indledende bearbejdet, men p.t. er der ikke etableret samarbejdsreletioner med parter på produktion og salg!

Der er ca 90.000 kajak- og kanoroere i Danmark, hvoraf ca 1/3 er organiseret i klubber. Ca 1/3 har ikke egen båd primært grundet pris, sekundært besværligheder med logistik. Dertil skønnes det at ca. 100.000 - 150.000 ville  være potentielle kajak og kano roer hvis logistik og prisforholdene var til stede.